Informationskrav

Läs på om våra informationskrav som är baserade på en sammanslagning av vår egna informationsleverans anvisning och material från Nationella riktlinjer. Informationskravs sidan beskriver de krav som projektet ska förhålla sig till och länkar ut till de anvisningar som beskriver hur detta kan upprättas.

Läs mer

Projekteringsanvisningar

Ta del av våra projekteringsanvisningar, som är styrande och förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

Läs mer

Version 5.0.0

SISAB:s kravportal stöds nu av infopack och detta öppnar upp möjligheterna till bättre versionshantering. På länken nedan så kommer du till sidan som beskriver ändringar mellan portalens olika versioner.

Versioner