Informationskrav

Läs på om våra informationskrav som är baserade på en sammanslagning av vår egna informationsleverans anvisning och material från Nationella riktlinjer. Informationskravs sidan beskriver de krav som projektet ska förhålla sig till och länkar ut till de anvisningar som beskriver hur detta kan upprättas.

Läs mer

Projekteringsanvisningar

Ta del av våra projekteringsanvisningar, som är styrande och förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

Läs mer

Innehåll

SISAB:s kravportal är mycket mer än anvisningar och krav. Under innehåll för varje projekteringsanvisning så hittar du de andra byggstenar som bygger upp kravportalen. Dessa byggstenar är anvisningar med tillhörande mallfiler och värdelistor.