Projekteringsanvisningar

Ta del av våra projekteringsanvisningar, som är styrande och förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

Läs mer

Version 6.0.0

SISAB:s kravportal stöds nu av infopack och detta öppnar upp möjligheterna till bättre versionshantering. På länken nedan så kommer du till sidan som beskriver ändringar mellan portalens olika versioner.

Versioner