1. Hem
  2. /
  3. Begrepp

Begrepp

I SISAB:s kravportal ingår en begreppslista med typiska begrepp relaterade till hantering av projekt.

BegreppFörklaring
AMA (SISAB)Allmän material- och arbetsbeskrivning
Basfil (SISAB)Basfil är den filen som tilldelas av arkitekten som grund för projektering. I basfilen ingår även konnektionslinjer (redovisar ritningsindelningarna), modulnät, stomlinjer och sekundärlinjer.
BBR (SISAB)Boverkets byggregler
BIP (SISAB)Building information properties
BSAB (SISAB)Byggandets Samordning AB
CAD (SS-ISO 6707-2:2017)användning av en dator för design och ritande
CAD-modell (SS-EN ISO 13567-1:1998)strukturerad CAD-datafil(er) organiserade enligt de fysiska delar av de representerade objekten, till exempel en byggnad eller en mekanisk anordning
DB1, DB2 (SISAB)Tekla filformat
dgn (Nationella Riktlinjer)filformat för CAD-fil, ägt av Bentley Systems
dwg (Nationella Riktlinjer)filformat för CAD-fil, ägt av Autodesk
EPJ (SISAB)MagiCAD projektformat
geometri (prEN 17412-1:2019)information avseende form och lokalisering av ett objekt
Geometrisk information (SISAB)information avseende form och lokalisering av ett objekt
IDA ICE (SISAB)IDA Indoor Climate and Energy
IFC (Nationella Riktlinjer)Industry Foundation Classes, internationellt standardiserat öppet filformat för utväxling av CAD-data
informationsmängd (SS-EN ISO 19650-1:2019)namngiven bestående uppsättning information (3.3.1) åtkomlig från en fil, ett system eller en lagringshierarki i en programvara
LIN (SISAB)MagiCAD projektinformation
MEP (SISAB)MagiCAD projektfilformat
Objektsegenskaper (SISAB)Ett objekt kan ha flera egenskaper, och varje egenskap har en associerad typ som beskriver vad egenskapen ska vara.
PBL (SISAB)Plan- och bygglagen
PDF (SISAB)Portable Document Format; neutralt dokumentpubliceringsformat
PLA (SISAB)ArchiCAD arkiveringsfilformat
PLN (SISAB)ArchiCAD filformat
QPD (SISAB)MagiCAD filformat
RA (SISAB)Råd och anvisningar
RFA (SISAB)Filformat för filbaserade objekt i Revit, s.k. Families
RH2000 (SISAB)Rikets höjdsystem 2000
Ritningsdefinitionsfil (SISAB)Ritningsdefinitionsfilen är den filen som innehåller information som krävs för att koppla ihop utsnitt ur modellen med övrig grafik som hör till ritningen. Den kallas även för ritdef.
RVT (SISAB)Autodesk Revit filformat
SISAB (SISAB)Skolfastigheter i Stockholm AB
SKP (SISAB)SketchUP filformat
SMC (SISAB)Solibri Model Checker filformat
SS (SISAB)Svensk standard
SWEREF (SISAB)Swedish reference frame
VVS (SISAB)Värme, ventilation och sanitet
XLSX (SISAB)Excel filformat