absolut koordinatsystem

primärt modellkoordinatsystem i CAD-modellen använt för att definiera placeringen av digitala element i CAD-modellen

absolut koordinatsystem förekommer även på följande sidor: