aktivitet (BSAB 96)

identifierbart handlande som har bestämt syfte

aktivitet (BSAB 96) förekommer även på följande sidor: