anläggning (CoClass)

byggnadsverk som inte är byggnad

anläggning (CoClass) förekommer även på följande sidor: