begrepp (Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk)

mental föreställning om ett objekt eller om en grupp av objekt med likartade egenskaper

begrepp (Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk) förekommer även på följande sidor: