beställare (ISO/IEC/IEEE 15288:2015)

intressent som införskaffar eller upphandlar en vara eller en tjänst från en leverantör

beställare (ISO/IEC/IEEE 15288:2015) förekommer även på följande sidor: