beställare (SS-EN ISO 19650-1:2019)

mottagare av information (3.3.1) beträffande arbeten, varor eller tjänster från en huvudutförare (3.2.3)

beställare (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: