beteckning littera (Nationella Riktlinjer)

identifierare för ett objekt för ett visst syfte eller ur en viss aspekt

beteckning littera (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: