BIM-ansvarig (Nationella Riktlinjer)

person som i en arbetsgrupp i ett projekt ansvarar för att mål, riktlinjer och direktiv från BIM-strateg och BIM-samordnare följs, och för återkoppling till dessa

BIM-ansvarig (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: