byggnad (CoClass)

byggnadsverk med tak

byggnad (CoClass) förekommer även på följande sidor: