byggnadsverk (SS-EN ISO 12006-2:2020)

självständig enhet i byggd miljö (3.1.7) med karakteristisk form och rumslig struktur, avsedd att stödja minst en funktion eller brukaraktivitet

byggnadsverk (SS-EN ISO 12006-2:2020) förekommer även på följande sidor: