CAD-modell (SS-EN ISO 13567-1:1998)

strukturerad CAD-datafil(er) organiserade enligt de fysiska delar av de representerade objekten, till exempel en byggnad eller en mekanisk anordning

CAD-modell (SS-EN ISO 13567-1:1998) förekommer även på följande sidor: