CAD (SS-ISO 6707-2:2017)

användning av en dator för design och ritande

CAD (SS-ISO 6707-2:2017) förekommer även på följande sidor: