CoClass (Nationella Riktlinjer)

svensk tillämpning och utökning av ISO/IEC 81346 för klassifikation och identifikation av objekt i byggd miljö, och för egenskaper och aktiviteter kopplade till objekten