databas (SS-EN 82045-1:2001)

samling av data organiserad enligt uppgjord struktur som beskriver egenskaper hos dessa data och det inbördes förhållandet mellan deras motsvarande enhet, för att stödja tillämpning inom ett eller flera områden

databas (SS-EN 82045-1:2001) förekommer även på följande sidor: