digitalisering (Nationella Riktlinjer)

process där analog information omvandlas till digital och mänskligt arbete blir datoriserat

digitalisering (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: