dokument (SS-ISO 6707-2:2017)

behållare för beständig information som kan hanteras och utväxlas som en enhet

dokument (SS-ISO 6707-2:2017) förekommer även på följande sidor: