egenskap (SS-ISO 6707-1:2017)

inneboende eller erhållet kännetecken hos något

egenskap (SS-ISO 6707-1:2017) förekommer även på följande sidor: