funktion (SS-EN 81346-1:2010)

avsett eller uppnått ändamål eller syfte

funktion (SS-EN 81346-1:2010) förekommer även på följande sidor: