geometri (prEN 17412-1:2019)

information avseende form och lokalisering av ett objekt

geometri (prEN 17412-1:2019) förekommer även på följande sidor: