globalt koordinatystem (Nationella Riktlinjer)

benämning i CAD-program för geodetiskt referenssystem

globalt koordinatystem (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: