IFC (Nationella Riktlinjer)

Industry Foundation Classes, internationellt standardiserat öppet filformat för utväxling av CAD-data