informationsbeskrivning (SS-EN ISO 19650-1:2019)

ramverk som definierar omfattning och detaljeringsgrad för information (3.3.1)

informationsbeskrivning (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: