informationskrav (SS-EN ISO 19650-1:2019)

specifikation för vad, när, hur och för vem information (3.3.1) ska produceras

informationskrav (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: