informationsmängd (SS-EN ISO 19650-1:2019)

namngiven bestående uppsättning information (3.3.1) åtkomlig från en fil, ett system eller en lagringshierarki i en programvara

informationsmängd (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: