informationsstrateg (Nationella Riktlinjer)

person som övergripande ansvarar för mål och riktlinjer för informationshanteringen, och för projektets eller organisationens behov av kompetenser och teknisk kapacitet

informationsstrateg (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: