modellfil CAD-modell (Nationella Riktlinjer)

digital representation av fysiska företeelser i två eller tre dimensioner

modellfil CAD-modell (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: