organisationens informationskrav OIR (SS-EN ISO 19650-1:2019)

informationskrav (3.3.2) relaterade till organisationens mål

organisationens informationskrav OIR (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: