produkt (ISO 81346-12:2018)

avsett eller uppnått resultat av arbete eller av en naturlig eller konstgjord process

produkt (ISO 81346-12:2018) förekommer även på följande sidor: