produktionsskede (Nationella Riktlinjer)

process som syftar till att framställa byggvara eller byggresultat

produktionsskede (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: