programskede programhandlingsskede (Nationella Riktlinjer)

del av planering där ambitioner, krav, önskemål, förväntningar, begränsningar och myndighetskrav identifieras, analyseras och dokumenteras

programskede programhandlingsskede (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: