projektets informationskrav PIR (SS-EN ISO 19650-1:2019)

informationskrav (3.3.2) relaterade till leveransen av en tillgång (3.2.8)

projektets informationskrav PIR (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: