referensbeteckning (SS-EN 81346-1:2010)

identifierare för ett visst objekt bildat med avseende på det system i vilket objektet ingår, baserad på en eller flera aspekter av det systemet

referensbeteckning (SS-EN 81346-1:2010) förekommer även på följande sidor: