skede (NE: Svensk ordbok)

avgränsad tidsperiod ofta kännetecknad av visst typiskt händelseförlopp e.d.

skede (NE: Svensk ordbok) förekommer även på följande sidor: