uppdrag (SS-EN ISO 19650-1:2019)

överenskommen instruktion för tillhandahållandet av information (3.3.1) beträffande arbeten, varor eller tjänster

uppdrag (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: