uppdragsgivare (SS-EN ISO 19650-1:2019)

aktör (3.2.1) som ansvarar för att initiera ett projekt och att godkänna dess direktiv

uppdragsgivare (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: