1. Hem
 2. /
 3. Leveransspecifikationer

Leveransspecifikationer

En informationsleverans ska utgå från en leveransspecifikation. Nedan beskrivs SISAB:s leveransspecifikationer som är uppdelad i två delar – Den ena för informationsmängder (filer) och den andra för objektsinformation.

Om leveransspecifikationer

Här behövs en introducerande text till leveransspecifikationer.

 • Vad är en leveransspecifikation?
 • Vad är en informationsleverans?
 • Hur tolkas en leveransspecifikation?
 • Varför använder Sisab leveransspecifikationer?

SISAB:s leveransspecifikationer innehåller specifikationer för information som skall användas som förvaltningsinformation. Utgångspunkten är att informationsleveranser är digitala, baserade på 3D-CAD-modeller i b.la. IFC-format innehållande objekt med egenskaper, och övrig dokumentation om objekten. Leveransspecifikationerna specificerar olika resovisningssätt b.la. ritningar, textdokument 2D- och 3D-CAD-modeller eller en kombination därav. I takt med den ökade efterfrågan på digital information kommer dock betydelsen av redovisningssätten minskas till förmån för databas- eller filbaserade informationsleveranser.

Leveransspecifikationernas disposition

Leveransspecifikation – Filer

 • Flik 1: Ny- och tillbyggnadsprojekt
 • Flik 2: Mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar
 • Flik 3: Paviljonger

Leveransspecifikationer – Innehåll

 • Flik 1: Objektlista
 • Flik 2: Attributlista
 • Flik 3: Attributsförklaring

Leveransspecifikation

För filer (informationsmängder)

Leveransspecifikation

För innehåll (i objekt)

Dela sidan