Bas- och komplementfiler

Bas- och komplementfiler är filer som används i CAD-program som stöd vid framtagning och redovisning av modeller och ritningar.

Länk till tagg

Bas- och komplementfiler förekommer även på följande sidor: