Databas länkat till en 3D CAD-modell

Metoder för länkning av 3D CAD-modeller och databaser.

Länk till tagg

Databas länkat till en 3D CAD-modell förekommer även på följande sidor: