Filbenämning enligt BH90 - BSAB

Metoden ger anvisningar för namngivning av modellfiler, ritningsdefinitionsfiler, ritningsfiler och textfiler, liksom för ritningsnumrering.

Länk till tagg

Filbenämning enligt BH90 - BSAB förekommer även på följande sidor: