Gränsdragningsmatris

En gränsdragningsmatris ska upprättas och användas i uppdrag för att säkerställa att rätt utförare tar ansvar för rätt objekt i CAD-modeller.

Länk till tagg

Gränsdragningsmatris förekommer även på följande sidor: