Informationsbeteckning och -beskrivning

Metod för svenska anvisningar för tillämpning av prEN 17412-1 Building Information Modelling – Level of Information Need – Concepts and principles.

Länk till tagg

Informationsbeteckning och -beskrivning förekommer även på följande sidor: