Lantmäteriets Nationella Specifikationer i relation till Nationella Riktlinjer

Länk till tagg

Lantmäteriets Nationella Specifikationer i relation till Nationella Riktlinjer förekommer även på följande sidor: