Leveransspecifikation för information

Denna leveransspecifikation har som utgångspunkt krav på information istället för krav på dokumentation.

Länk till tagg