Att tänka på

Nedanstående ska alltid beaktas vid ny-, om- och tillbyggnad.

  • Vid frågor eller funderingar finns anvisningsansvarig till hjälp.
  • Rumstyper där akustiker alltid bör anlitas är matsal, kök, idrottssal, aula och fläktrum.
  • De akustiska svårigheter som identifieras under projekteringen måste belysas i handlingar så att kunskaper/lösningar/information förs vidare till entreprenören.
  • Nyproduktion ska projekteras enligt Miljöbyggnad, och då ska en akustiker och upprättad ljudbeskrivning alltid finnas i projektet.
  • Kom ihåg att kontakta SISAB:s anvisningsansvarig för ett tekniskt samråd. Detta skall ske i varje projekt i varje skede. Vid frågor eller funderingar finns alltid SISAB:s specialister till hjälp.

Dela sidan

Titel
Att tänka på
Beskrivning
Att tänka på för akustik förskola
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-akustik-forskola/att-tanka-pa/att-tanka-pa.partial.html