Kravspecifikation

Ljudkrav enligt ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017, ska gälla för parametrarna luftljudsisolering, stegljudsnivå. Ljudkrav enligt ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017, ska gälla för parametrarna installationsbuller och trafikbuller. Detta motsvarar betyg silver för indikatorn ljud i Miljöbyggnad. Ljudkrav enligt ljudklass A, SS25268:2007+T1:2017, ska gälla för parametern efterklangstid. Ljudklass A gäller enbart för utrymmen där barn vistas.

SISAB har valt att göra anpassningar från ovan nämnda standard, vilka redovisas i tabell nedan.

När två rum med olika krav gränsar till varandra gäller det högre kravet. Kraven är avsedda som minimikrav. Vald planlösning kan göra att kraven behöver höjas för vissa rum.

Luftljudsisolering SISAB:s krav SISAB:s krav
Från annat rum Från korridor*
Rum inom avdelning för barn** R’w ≥ 30 dB R’w ≥ 30 dB
Mellan avdelningar för barn R’w ≥ 44 dB R’w ≥ 30 dB
Diskrum R’w ≥ 60 dB R’w ≥ 40 dB
Kök R’w ≥ 44 dB R’w ≥ 35 dB
Kök - dock mot matrum R’w ≥ 40 dB R’w ≥ 35 dB
Stegljudsnivå
Vistelseutrymmen för barn L’nTw ≤ 56 dB L’nTw ≤ 56 dB
Ljudnivå från installationer***
Vistelseutrymmen för barn**** LAeq ≤ 30 dB, LCeq ≤ 50 dB LAeq ≤ 30 dB, LCeq ≤ 50 dB
Utrymme för enskilt arbete. (t.ex. kontor, personalrum) LAeq ≤ 35 dB, LCeq ≤ 55 dB LAeq ≤ 35 dB, LCeq ≤ 55 dB
Utrymme för matberedning LAeq ≤ 50 dB LAeq ≤ 50 dB
Ljudnivå från trafik och yttre ljudkällor
Vistelseutrymmen för barn LAeq ≤ 30 dB, LCeq ≤ 50 dB, LAFmax ≤ 45 dB LAeq ≤ 30 dB, LCeq ≤ 50 dB, LAFmax ≤ 45 dB
Efterklangstid
Vistelseutrymmen för barn T20 ≤ 0,4 s, T20125Hz ≤ 0,5 s T20 ≤ 0,4 s, T20125Hz ≤ 0,5 s
Utrymmen där barn vistas tillfälligt T20 ≤ 0,5 s T20 ≤ 0,5 s
Trumljud
Pedagogiskt utrymme LLinF,max (20-200 Hz) ≤ 85 dB LLinF,max (20-200 Hz) ≤ 85 dB

Tabell 1: Kravspecifikation

*Krav mot korridor gäller endast om det finns en dörr i skiljekonstruktionen. Annars är det att klassa som en rumsskiljande konstruktion.
**Lekrum och skötrum är kravlöst för konstruktion med dörr endast mot en avdelning.
***Kravvärde för LAeq skärps med 5 dB vid tonalitet.
****Vistelseutrymmen för barn ska även uppfylla riktvärden för installationsbuller enligt tabell nedan.

Folkhälsomyndighetens riktvärden för låga frekvenser, FoHMFS 2014:13

Riktvärde (Leq, dB) Tersband (Hz)
56 31,5
49 40
43 50
42 63
40 80
38 100
36 125
34 160
32 200

Tabell 2: Kravspecifikation - Folkhälsomyndighetens riktvärden

Dela sidan

Titel
Kravspecifikation
Beskrivning
Kravspecifikation för akustik förskola
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-akustik-forskola/kravspecifikation/kravspecifikation.partial.html