Syfte

Syftet med denna anvisning är att tydliggöra de akustiska krav som SISAB ställer på förskolor samt att belysa svårigheter och lyfta fram några tips i ”Att tänka på”.

Dela sidan

Titel
Syfte
Beskrivning
Syfte för akustik förskola
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-akustik-forskola/syfte/syfte.partial.html