Att tänka på

Nedanstående ska alltid beaktas vid ny-, om- och tillbyggnad.

  • Vid frågor eller funderingar finns anvisningsansvarig till hjälp.
  • Rumstyper där akustiker alltid bör anlitas är aula, gymnastiksal, musiksal, slöjdsalar, fläktrum, kök och öppna miljöer.
  • De akustiska svårigheter som identifieras under projekteringen måste belysas i handlingar så att kunskaper/lösningar/information förs vidare till entreprenören.
  • Nyproduktion ska certifieras enligt Miljöbyggnad, och då ska en akustiker och upprättad ljudbeskrivning alltid finnas i projektet.
  • Kom ihåg att kontakta SISAB:s anvisningsansvarig för ett tekniskt samråd. Detta skall ske i varje projekt i varje skede.

Dela sidan

Titel
Att tänka på
Beskrivning
Att tänka på för akustik grundskola
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-akustik-grundskola/att-tanka-pa/att-tanka-pa.partial.html