Kravspecifikation

Ljudkrav enligt ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017, ska gälla för parametrarna luftljudsisolering, stegljudsnivå och efterklangstid. Ljudkrav enligt ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017, ska gälla för parametrarna installationsbuller och trafikbuller. Detta motsvarar betyg silver för indikatorn ljud i Miljöbyggnad. I tabellen nedan finns SISAB:s anpassningar till ovan nämnd standard, vilka ska användas vid projektering av grundskola.

Ljudkrav enligt ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017, ska gälla för parametrarna luftljudsisolering, stegljudsnivå och efterklangstid. Ljudkrav enligt ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017, ska gälla för parametrarna installationsbuller och trafikbuller. Dettamotsvarar betyg silver för indikatorn ljud i Miljöbyggnad. I tabellen nedan finns SISAB:s anpassningar till ovan nämnd standard, vilka ska användas vid projektering av grundskola. När två rum med olika krav gränsar till varandra gäller det högre kravet. Kraven är avsedda som minimikrav. Vald planlösning kan göra att kraven behöver justeras för vissa rum.

När två rum med olika krav gränsar till varandra gäller det högre kravet. Kraven är avsedda som minimikrav. Vald planlösning kan göra att kraven behöver justeras för vissa rum.

Luftljudsisolering SISAB:s krav SISAB:s krav
Från annat rum Från korridor*
Klassrum R’w ≥ 44 dB R’w ≥ 40 dB
Grupprum R’w ≥ 44 dB** R’w ≥ 40 dB
Sekretessrum (rektor, elevhälsa, mm) R’w ≥ 48 dB R’w ≥ 40 dB
Sekretessrum (rektor, elevhälsa, mm) - och mot väntrum R’w ≥ 40 dB R’w ≥ 40 dB
Lärarrum, bibliotek R’w ≥ 35 dB R’w ≥ 30 dB
Personalrum, mötesrum, matsal R’w ≥ 44 dB R’w ≥ 35***dB
Kök R’w ≥ 40 dB R’w ≥ 35 dB
WC och omklädningsrum (dock ej inom avdelning) R’w ≥ 44 dB R’w ≥ 30 dB
WC och omklädningsrum Dock mellan hygienrum R’w ≥ 35 dB R’w ≥ 30 dB
Stegljudsnivå
Klassrum Undervisningsrum L’nTw ≤ 56 dB L’nTw ≤ 56 dB
Administrativa utrymmen med krav på störfrihet L’nTw ≤ 64 dB L’nTw ≤ 64 dB
Administrativa utrymmen för enskilt arbete L’nTw ≤ 68 dB L’nTw ≤ 68 dB
Ljudnivå från installationer****
Undervisningsrum***** LAeq ≤ 30 dB, LCeq ≤ 50 dB LAeq ≤ 30 dB, LCeq ≤ 50 dB
Administrativa utrymmen LAeq ≤ 35 dB, LCeq ≤ 55 dB LAeq ≤ 35 dB, LCeq ≤ 55 dB
Kök LAeq ≤ 40 LAeq ≤ 40
Matsal, öppna miljöer LAeq ≤ 35 dB LAeq ≤ 35 dB
Ljudnivå från trafik och yttre ljudkällor
Undervisningsrum LAeq ≤ 30 dB LAeq ≤ 30 dB
Undervisningsrum LCeq ≤ 50 dB LCeq ≤ 50 dB
Undervisningsrum LAFmax ≤ 45 dB LAFmax ≤ 45 dB
Administrativa utrymmen, öppna miljöer LAeq ≤ 35 dB LAeq ≤ 35 dB
Administrativa utrymmen, öppna miljöer LAFmax ≤ 50 dB LAFmax ≤ 50 dB
Kök LAeq ≤ 40 LAeq ≤ 40
Efterklangstid
Vistelseutrymmen för barn T20 ≤ 0,5 s, T20125Hz ≤ 0,7 s T20 ≤ 0,5 s, T20125Hz ≤ 0,7 s
Utrymmen där barn vistas tillfälligt T20 ≤ 0,5 s T20 ≤ 0,5 s
Vistelseutrymmen för personal T20 ≤ 0,6 s T20 ≤ 0,6 s

Tabell 1: Kravpecifikation

*Krav mot korridor gäller endast om det finns en dörr i skiljekonstruktionen. Annars är det att klassa som en rumsskiljande konstruktion.
** För rum med dörr mot endast ett utrymme för undervisning godtas 9 dB lägre värde på skiljekonstruktionen med dörren. För rum med dörr mot mer än ett rum för undervisning godtas 5 dB lägre värde.
*** För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr godtas 5 dB lägre värden.
**** Kravvärde för LAeq skärps med 5 dB vid tonalitet.
***** Undervisningsrum ska även uppfylla riktvärden för installationsbuller enligt tabell nedan.

Folkhälsomyndighetens riktvärden för låga frekvenser, FoHMFS 2014:13

Riktvärde(Leq, dB) Tersband(Hz)
56 31,5
49 40
43 50
42 63
40 80
38 100
36 125
34 160
32 200

Tabell 2: Riktvärden för låga frekvenser

Dela sidan

Titel
Kravspecifikation
Beskrivning
Kravspecifikation för akustik grundskola
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-akustik-grundskola/kravspecifikation/kravspecifikation.partial.html